Wymiana, zwroty i reklamacje

Zwroty (prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość)

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia umowy (zwrotu towaru) w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin 14 dni, w którym mogą Państwo odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym objęli Państwo produkt w posiadanie.

Do zachowania tego terminu wystarczy złożyć stosowne oświadczenie np. złożone na piśmie i przesłane pocztą na adres: ul. Sportowa 16B, 88-200 Radziejów lub pocztą elektroniczną na adres kontaktkayo@gmail.com.

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży dokonamy zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego dokonali państwo podczas zakupu (chyba, że zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu, nie wiążący się dla Państwa z żadnymi dodatkowymi kosztami). Jednocześnie informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub do chwili dostarczenia potwierdzenia jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli wybrali Państwo sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nasz sklep, nie zobowiązuje nas to do zwrotu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży należy dokonać zwrotu produktu na adres: Sportowa 16B, 88-200 Radziejów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Państwo ponoszą koszty odesłania produktu.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli przedmiotem sprzedaży jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji i służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb, a także rzecz w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Mogą Państwo także skorzystać z formularza zwrotu dostępnego >> TUTAJ <<

Uwaga! Zwrotu mogą dokonać Państwo jeśli zwracany produkt nie nosi śladów użytkowania, a także posiada papierowe metki.

Wymiana

Możliwa jest wymiana zakupionego towaru wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy, a następnie złożenia i opłacenia nowego, odrębnego zamówienia.

Reklamacja produktu

Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontaktkayo@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Sportowa 16B, 88-200 Radziejów.

W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Sportowa 16B, 88-200 Radziejów.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.